उत्पादने

  • Tubing set for hemodialysis

    हेमोडायलिसिससाठी ट्यूबिंग सेट

    एचडीटीए -20 、 एचडीटीबी -20 、 एचडीटीसी -20 、 एचडीटीडी -20 、 एचडीटीए -२、 、 एचडीटीबी -२、 、 एचडीटीसी -२、 、 एचडीटीडी -२、 、 एचडीटीए -30 、 एचडीटीबी -B० 、 एचडीटीसी -TC० 、 एचडीटीटी-30० 、 एचडीटीए- 50 、 एचडीटीबी -50 、 एचडीटीसी -50 、 एचडीटीडी -50 、 एचडीटीए -60 、 एचडीटीबी -60 、 एचडीटीसी -60 、 एचडीटीडी -60